Ingrees

Naša misia

Projekt ingREeS prináša systém ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných
zdrojov energie v budovách pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni
za účelom úspešného naplnenia energetických cieľov stratégie Európa 2020 Viac o projekte

Ciele projektu

ciele_vzdelavanie
5 vzdelávacích programov
pre odborníkov v stavebníctve
na strednej a vyššej riadiacej úrovni
Viac o tomto cieli
ciele_siet
Permanentná sieť školiteľov
na Slovensku a v Česku a ich
odborná príprava
Viac o tomto cieli
ciele_databaza
Databáza vyškolených odborníkov a školiteľov
v oblasti energetickej efektívnosti
a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov
Viac o tomto cieli
ciele_podpora
Motivačné opatrenia podnecujúce zamestnávateľov a MSP v oblasti stavebníctva investovať do ďalšieho vzdelávania
Viac o tomto cieli
ciele_dopyt
Stimulácia dopytu po vysoko kvalifikovaných odborníkoch
Viac o tomto cieli
ciele_pilot
Pilotná realizácia vzdelávacích programov
a školení v oblasti energetickej efektívnosti
a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov
Viac o tomto cieli

Zapojte sa do projektu

externy expert

Expert

skolitel

Školiteľ

zaujemca o vzdelanie

Záujemca o vzdelanie