Ingrees

Novinky

Ako prebieha precvičovanie nadobudnutých vedomostí v jednotlivých programoch?

Precvičovanie nadobudnutých vedomostí prebieha prostredníctvom cvičení alebo cvičných testov ku každému z nižšie uvedených programov.

  • Projektant
  • Stavbyvedúci
  • Stavebný dozor
  • Energetická hospodárnosť budov
  • Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.

Radi by sme Vám dali do pozornosti nový vzdelávací portál SKSI, na ktorom nájdete všetky materiály k samoštúdiu.

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené štúdium.

 

Váš tím projektu ingREeS