Ingrees

Novinky

ingREeS “Training of Trainers” – WP4 – Vysoké Mýto

V úterý 18. 10. 2016 se v budově Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě konal závěrečný, ze tří plánovaných, iniciační meeting WP4 projektu ingREeS Training of Trainers (TOT). Za českou národní část se zúčastnil garant vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie budov, klíčový lektoři pro realizaci školení ve spádové oblasti Vysoké Mýto, hosté – představitelé veřejné správy, zástupci stavebních dodavatelů a členové realizačního týmu projektu ingREeS. Frekventantům tohoto setkání byly mimo jiné představeny možnosti Technologického centra – učebny, Hydrotechnická laboratoř, Infocentrum komunikace R35, Inf. centra digitálního vzdělávání, Vzdělávací program Nízkoenergetické a pasivní objekty a další, které přispějí k realizaci výuky modulů projektu ingREeS v této oblasti.

Těžištěm tohoto setkání se opět, tak jako na iniciačních mítincích v Praze a v Ostravě, stalo 1. představení projektu ingREeS (technické záležitosti), 2. předmětná část projektu ingREeS (záměry, témata a rozsah), 3. pedagogické části školení (formát výuky a jednotlivé moduly) a koordinace při výběru budoucích lektorů a jejich oslovení.

Dále pak prezentace předcházejících iniciačních mítinků WP4 TOT projektu ingREeS v Praze a Ostravě a plánovaných vícedenních řádných tréninků trenérů – seznámení záměrů autorů modulů s garanty programů kumulativně plenárně za českou, slovenskou i rakouskou stranu, které se uskuteční v Bratislavě 25.10., 29.11. a 30.11.2016, a z kterých bude pořízen audiovizuální záznam pro další extenzivní využití.