Ingrees

Press releases

Tlačová správa – SKSI bude vzdelávať odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti cez EÚ program HORIZONT 2020

Bratislava 25. marca 2015 – Zvyšovať kvalifikáciu odborníkov  v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov s podporou z eurofondov bude Slovenská komora stavebných inžinierov. Celkový rozpočet projektu je takmer 1,4 milióna eur. Jeho cieľom bude pripraviť školenia, školiteľov a na záver projektu vyškoliť 400 slovenských a 300 českých odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti.

Celé znenie tlačovej správy je zverejnené na webovej stránke SKSI http://www.sksi.sk/buxus/docs/tlacove_spravy_a_SKSI_v_mediach/TS_2015-03-25_SKSI_bude_vzdelavat_odbornikov_cez_ingREeS_FD.pdf