Ingrees

Cíle projektu

Databáze školitelů a odborníků

Jedním z výstupů projektu je databáze školitelů a certifikovaných odborníků v oblasti energetické účinnosti a využitelnosti obnovitelných zdrojů na Slovensku a v České republice: https://database-ingrees.eu. Tito odborníci měli za úkol vytvořit odborný vzdělávací systém, který se na základě know-how z Rakouska promítl v obsahové struktuře 16stich vzdělávacích modulů a v doplňujících vzdělávacích aktivitách, kterými byly různé odborné exkurze a specializované přednášky na vybraná témata. Tímto způsobem se na Slovensku iv České republice vytvořila databáze školitelů, která v sobě zahrnuje autorů vzdělávacích modulů, přednášejících jakož i dalších odborníků v příslušných oblastech. Odborníci prošly individuálním a společným proškolením tak, aby byla zajištěna kontinuita a cíle projektu.

Cieľom těchto školení školitelů bylo hlavně:

  • seznámit profesionálních odborníků ze Slovenska a České republiky se vzdělávacími moduly a autorskými přístupy k problematice modulů;
  • diskutovat a vytvořit pedagogický koncept přístupů vzdělávacích modulů;
  • přímá interakce mezi skupinou školitelů a profesionály na jedné straně a na druhé straně autorů školících modulů o cílech a obsahu jednotlivých přednášek a školení.

Seznam školitelů za Slovenskou republiku naleznete zde: Slovenská republika – seznam školitelů.
Seznam školitelů za Českou republiku naleznete zde: Česká republika – seznam školitelů.