Ingrees

Cíle projektu

Pilotní realizace vzdělávacích programů

Projekt vytvoří komplexní podmínky, technické, organizační a finanční, pro školení a rekvalifikaci 400 slovenských a 300 českých odborníků ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách. Vizí partnerů je v rámci projektu ingREeS vybudovat udržitelný systém dalšího vzdělávání a kvalifikace, který bude po skončení projektu i nadále přispívat k rozvoji znalostí a dovedností mnoha dalších odborníků ve stavebním sektoru.