Ingrees

Cíle projektu

Stimulace poptávky po odbornících

Partneři projektu osloví české a slovenské státní a veřejné instituce pro to, aby společně projednali podpůrná opatření, stimulující poptávku po službách a práci vysoce kvalifikovaných odborníků ve stavebnictví, což, dle očekávaní partnerů, se v konečném důsledku projeví i ve zvýšení kvality staveb na Slovensku a v České republice.