Ingrees

Cíle projektu

Vzdělávací programy

Kvalitu obsahu vzdělávacích a školicích programů zajišťuje synergie týmu všech partnerů projektu, podílejících se na jejich přípravě. Know-how předních slovenských a českých expertů z akademické obce a také z praxe, podpořené a obohacené poznatky, osvědčenými postupy a obsahovou náplní vzdělávání, přenesenou z Rakouska, se stane odbornou bází pro vytvoření 5 vzdělávacích programů, určených pro odborníky ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích v 5 profesích

  1. stavbyvedoucí;
  2. stavební dozor;
  3. stavební inženýři a architekti;
  4. konzultant pro udržitelnost budov;
  5. odborně způsobilé osoby pro energetickou certifikaci budov – energetičtí specialisté