Ingrees

Events

ingREeS education of Sustainability and Energy advisor take out on 5th and 6th of June 2017

V dňoch 05. a 06. júna sa uskutoční ďalšie školenie v rámci projektu ingREeS. Školenie bude pokračovať termínmi pre posudzovateľov energetickej hospodárnosti budov.

Týmto by sme Vás chceli čo najsrdečnejšie pozvať do priestorov Slovenskej komory stavebných inžinierov, seminárna miestnosť 3. poschodie, Mýtna 29, Bratislava.

2017-06-05 EHB Harmonogram

 

2017-06-06 EHB Harmonogram

Školenie bude súčasne vysielané prostredníctvom video-prenosov v priestoroch RK Trnava, RK Banská Bystrica, RK Žilina a RK Košice.

 

Cieľom projektu ingREeS je nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.