Ingrees

Events

Preparedness of construction for nZEB – Prague, Czech Republic

Dňa 24.01. 2018 sa uskutoční v Prahe medzinárodná konferencia projektu ingREeS o budovách s takmer nulovou spotrebou energie s názvom: “Připravenost stavebnictví na nZEB”.

Miesto konania: Václavské námestie 833/31, Praha, ČR

Viac informácií v priloženom programe: