Ingrees

News

ingREeS Project and enviBUILD 2015 Conference: Together towards Energy Efficient Buildings

On October 15, 2015, we have supported the 10th International Conference enviBUILD 2015 bringing together various existing or emerging research and training activities related to the area of prediction, design and asessment of healthy, comfortable, energy and economically effective indoor environment.

 


Article in the Slovak Language:

„Nie je to len o tematickej príbuznosti. Konferencia enviBUILD a projekt ingREeS sledujú dva spoločné ciele – energeticky efektívne budovy a vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti“, uviedla Diana Krížová, projektová manažérka a národná koordinátorka projektu ingREeS za Slovensko. Preto sa zástupcovia projektu ingREeS rozhodli vysloviť podporu organizátorom už 10. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Budovy a prostredie 2015 – enviBUILD 2015, ktorá sa konala 15. – 16. októbra v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Odborníci z oblasti výroby materiálov a stavebných konštrukcií, stavebnej fyziky, techniky prostredia budov, posudzovania vplyvov budov na životné prostredie, projektanti, stavební manažéri, stavitelia, investori, predstavitelia štátnej a miestnej správy, normalizácie, školstva, vedy a výskumu  pozvaní na túto konferenciu, ktorá spája výskumy a školenia týkajúce predikcie, tvorby a hodnotenia zdravého a ekonomicky efektívneho vnútorného prostredia budov mali i možnosť dozvedieť sa viac o pripravovanom vzdelávacom a výcvikovom systéme ingREeS.

Diana Krížová v rámci svojho vystúpenia v úvode konferencie predstavila ciele projektu ingREeS a pozvala prítomných účastníkov k spolupráci , ktorá môže byť ďalším krokom na ceste k hospodárnosti a úsporám.