Ingrees

Novinky

ingREeS a enviBUILD 2015 – spoločne za energeticky efektívne budovy

„Nie je to len o tematickej príbuznosti. Konferencia enviBUILD a projekt ingREeS sledujú dva spoločné ciele – energeticky efektívne budovy a vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti“, uviedla Diana Krížová, projektová manažérka a národná koordinátorka projektu ingREeS za Slovensko. Preto sa zástupcovia projektu ingREeS rozhodli vysloviť podporu organizátorom už 10. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Budovy a prostredie 2015 – enviBUILD 2015, ktorá sa konala 15. – 16. októbra v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Odborníci z oblasti výroby materiálov a stavebných konštrukcií, stavebnej fyziky, techniky prostredia budov, posudzovania vplyvov budov na životné prostredie, projektanti, stavební manažéri, stavitelia, investori, predstavitelia štátnej a miestnej správy, normalizácie, školstva, vedy a výskumu  pozvaní na túto konferenciu, ktorá spája výskumy a školenia týkajúce predikcie, tvorby a hodnotenia zdravého a ekonomicky efektívneho vnútorného prostredia budov mali i možnosť dozvedieť sa viac o pripravovanom vzdelávacom a výcvikovom systéme ingREeS.

Diana Krížová v rámci svojho vystúpenia v úvode konferencie predstavila ciele projektu ingREeS a pozvala prítomných účastníkov k spolupráci , ktorá môže byť ďalším krokom na ceste k hospodárnosti a úsporám.