Ingrees

Novinky

Školiace programy projektu

Školiace programy projektu

V rámci prípravy na vzdelávanie sa projekt ingREeS zameral na vytvorenie 5 vzdelávacích programov určených pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni v 5 profesiách, pričom ku každej z nich bol na Slovensku a v Čechách priradený programový expert:

 1. Program: PROJEKTANT/ ARCHITEKT
  Programový expert za Slovensko: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
 2. Program: HODNOTITEĽ ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
  Programový expert za Slovensko: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
 3. Program: PORADCA ENERGETICKEJ UDRŽATEĽNOSTI BUDOV
  Programový expert za Slovensko: Ing. Ladislav Piršel
 4. Program: STAVBYVEDÚCI
  Programový expert za Slovensko: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
 5. Program: STAVEBNÝ DOZOR
  Programový expert za Slovensko: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.

Výstupmi programového experta na základe jeho povinností a kompetencií by v tejto fáze projektu mali byť:

 • stanovenie programu a štruktúry modulov s opisom časovej náročnosti, kde sa pripomienkuje návrh riešenia budúceho vzdelávania osôb v stanovenej oblasti s prihliadnutím na dohodnuté parametre určených modulov,
 • vytvorenie tímu vedúcich modulárnych expertov pre daný program, ktorí sa odsúhlasujú v rámci programu,
 • dohoda na rozsahu a obsahu materiálov v moduloch a redukcii modulárnej duplicity na báze komunikácie medzi jednotlivými vedúcimi modulárnymi expertmi v rámci vytvárania jednotlivých modulov s koordináciou ich činností,
 • schválenie modulárneho balíka ako základný balík určený do materiálovej databanky , v ktorom sa pripomienkuje obsah a rozsah modulárnych materiálov .