Ingrees

Novinky

ingREes súčasťou veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA

Ako každý rok koncom marca aj v tomto roku 2017 bol organizovaný stavebný veľtrh CONECO. Konal sa v dňoch 22. – 25. marca v priestoroch bratislavskej Incheby. Súčasťou výstavy bol aj projekt ingREeS s Malou konferenciou, pod názvom Navrhovanie a realizácia budov v kontexte nových požiadaviek EÚ. V priebehu konferencie boli účastníkom podané bližšie informácie o projekte, konferenciu otvoril svojim príhovorom predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, pán dipl. prof. Vladimír Benko, PhD. Náväzné informácie predniesli zástupca ZSPS, pán Ing. Kováčik a pani Ing. Zuzana Štrbíková, PhD, riaditeľka NÚCV. Následne niektorí z expertov zapojených do projektu ingREeS predniesli zaujímavé prednášky na aktuálne témy, ako napríklad chyby a nedostatky pri energetickej certifikácii (Ing. Ingeli, PhD.), či pán Ing. Baško s témou aspekty montáže výplňových prvkov pri nZEB. Nakoniec pán Ing. Karásek popísal skúsenosti s realizáciou v Českej republike.
Všetkým poslucháčom ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie!