Ingrees

Novinky

INŽINIERSKA CENA 2015/ 2016

V utorok 24. januára 2017 sa pri príležitosti 6. ročníka udeľovania Inžinierskej ceny zišli predstavitelia najlepších diplomových prác pre rok 2015/ 2016 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Z celkových 14 záverečných prác mala odborná porota za úlohu vybrať víťaza. Celkovo boli udelené 4 ocenenia, okrem víťaznej práce sa porota rozhodla oceniť ďalšie tri diplomové práce bez udania poradia. Víťazom pre rok 2015/2016 sa stal Ing. Marek Bednár, zo Stavebnej fakulty Žilinskej Univerzity, so zameraním sa na zastrešenie športovej haly v Šamoríne. Čestných uznaní sa dočkali Ing. Branislav Sulír z Technickej Univerzity v Košiciach (diplomová práca – Obnova historickej budovy), Ing. Erik Longauer z STU Bratislava (diplomová práca – Digitálne optomagnetické senzory a ich využitie v oblasti digitálnych ochrán) a Ing. Ľuboš Kelčík rovnako z STU Bratislava (diplomová práca – Futbalový štadión v Banskej Bystrici).

V príhovoroch najprv predseda SKSI a zároveň hlavný zriaďovateľ ceny, pán prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,  následne pán prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (zastupujúci ABF Slovakia) ako aj prorektor STU pán doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. a napokon aj predseda odbornej komisie Ing. Ján Tomko vyjadrili svoje úvahy o nastávajúcich rokoch v stavebníctve, ako aj možnostiach zlepšenia odovzdávania vedomostí a pripravovaných projektoch.

Oceneným študentom gratulujeme a prajeme veľa šťastia do ďalších projektov.

DSC04023m DSC04026m DSC04030m DSC04034m