Ingrees

Knižnica

Stavebný veľtrh Coneco-Racioenergia 2017

Súčasťou sprievodného programu stavebného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2017 bol ingREeS Workshop – vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách.