Ingrees

Novinky

Inžiniersky deň 2017

Slovenská komora stavebných inžinierov pri príležitosti 25. výročia svojho obnovenia zorganizovala 18. 5. 2017 v hoteli NH Bratislava Gate One konferenciu INŽINIERSKY DEŇ „Kvalita? Stavieb“. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a nad odbornou časťou konferencie Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Cieľom podujatia bolo zorganizovať fórum profesionálov z oblasti stavebníctva, predstaviteľov štátnej správy i európskych inžinierskych organizácií. Zároveň poukázať na dôležitosť kvality inžinierskych stavieb pre trvalo udržateľnú spoločnosť od plánovania, kontroly, realizácie až po následnú údržbu.
Konferencia bola spojená s gala večerom, na ktorom boli slávnostne odovzdané ocenenia zahraničným a slovenským hosťom. Pamätnú medailu SKSI za dlhoročné aktívne pôsobenie v stavebnej oblasti a za osobné zásluhy v SKSI prevzal Ing. Ján Kollár. Z rúk predsedu komory prof. Dipl.-Ing. Dr. V. Benka, PhD. prevzali pamätnú medailu Inžiniersky deň 2017 prof. Ing. Peter Turček, PhD., autorizovaný inžinier, člen SKSI, Ing. Svetozár Lichardus, PhD. DrSc., autorizovaný inžinier, člen SKSI Bratislava. Zo zahraničných hostí Dipl. Ing. Rolf Rau, Inžinierska komora Saska, Ing. Csaba Holló, Maďarská komora stavebných inžinierov, Dr. inż. Zygmunt Rawicki, člen predstavenstva, Poľská komora stavebných inžinierov a Ing. Svatopluk Zídek, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.
Čestné členstvo SKSI bolo udelené prof. Ing. Dušanovi Majdúchovi, PhD., bývalému predsedovi SKSI, Ing. Miroslavovi Maťaščíkovi, členovi SKSI, Ing. Jánovi Ďuricovi, členovi SKSI, Ing. Valérii Šepákovej, členke SKSI, Ing. Pavlovi Křečkovi, predsedovi Českej komory autorizovaných inženýrů a techniků, Mgr inż. Andrzejovi Roch Dobruckému, prezidentovi Poľskej komory stavebných inžinierov, Dipl.-ing. Hansovi-Ullrichovi Kammeyerovi, prezidentovi Bundesingenieurkammer a Dipl.-Ing. Klausovi Thürriedlovi, vice-prezidentovi ECEC, Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsultenten.