Ingrees

Novinky

Program: Projektanti – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.

 

Program: Projektant pozostáva z nasledovných vzdelávacích modulov:

 

BS3 – Počítačové simulácie budov
(vyskúšajte si cvičenie z modulu BS3)

BS4 – Energeticky efektívne obvodové plášte nebytových budov
(vyskúšajte si cvičenie z modulu BS4)

 

CD1 – Základy klimaticky adaptívneho navrhovania budov
(vyskúšajte si cvičenie z modulu CD1)

CD2 – Pokročilé formy adaptívneho navrhovania
(vyskúšajte si cvičenie z modulu CD2)

CD3 – Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu
(vyskúšajte si cvičenie z modulu CD3)

CD4 – Ekologické výrobky v stavebníctve
(vyskúšajte si cvičenie z modulu CD4)

CD5 – Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov
(vyskúšajte si cvičenie z modulu CD5)

 

LQ1 – Management životného cyklu s využitím BIM
(vyskúšajte si cvičenie z modulu LQ1)

LQ4 – Legislatívne požiadavky
(vyskúšajte si cvičenie z modulu LQ4)

 

Radi by sme Vám dali do pozornosti aj nový vzdelávací portál SKSI, na ktorom nájdete všetky materiály k samoštúdiu.

 

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené štúdium.

 

Váš tím projektu ingREeS.