Ingrees

Ciele projektu

Stimulácia dopytu po odborníkoch

Partneri projektu oslovili české a slovenské štátne a verejné inštitúcie, aby spoločne prerokovali podporné opatrenia stimulujúce dopyt po službách a práci vysokokvalifikovaných odborníkov v stavebníctve, čo sa podľa očakávaní partnerov v konečnom dôsledku prejaví i zvýšením kvality stavieb na Slovensku a v Českej republike.