Ingrees

Novinky

Školenie ingREeS: Energetická hospodárnosť budov

Školenie ingREeS Energetická hospodárnosť budov

Dňa 5. a 6. júna 2017 sa uskutočnilo v priestoroch SKSI v Bratislave ďalšie školenie v rámci projektu ingREeS. Cez videoprepojenie sa mohli on-line zúčastniť záujemcovia aj v ostatných  regiónoch ako Trnava, Žilina, Banská Bystrica a Košice. Zameraním školenia  bola energetická efektívnosť a využiteľnosť OZE v budovách. Prednášky boli prostredníctvom šiestich modulov zamerané na nové legislatívne zmeny a požiadavky, stavebnú fyziku a energetickú efektívnosť, počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania a záverečná prednáška prvého dňa patrila obnoviteľným zdrojom energie.

Druhý deň pokračovali prednášatelia v dvoch moduloch na témy druhá generácia EPB noriem a NZEB a v module integrované systémy budov. Cyklus školení bude pokračovať aj naďalej, najbližším termínom 22 – 23. jún 2017 a bude venovaný projektantom.2017-06-05 - ingREeS fofo