Ingrees

Novinky

Školenie ingREeS: projektant, architekt

V dňoch 22. a 23. júna 2017 sa v rámci projektu ingREeS uskutočnilo školenie zamerané na vzdelávací program: Projektanti – stavební inžinieri a architekti.

Obsahom programu boli nasledovné moduly:

BS3 Počítačové simulácie budov ako moderný nástroj navrhovania
BS4 Energeticky efektívne obvodové plášte nebytových budov
CD1 Základy klimaticky adaptívneho navrhovania budov
CD2 Pokročilé formy adaptívneho navrhovania
CD3 Pohodové vnútorné prostredie a kvalita vnútorného vzduchu
CD4 Ekologické výrobky v stavebníctve
CD5 Stavebná fyzika a energetická efektívnosť budov
LQ1 Management životného cyklu projektu s využitím BIM
LQ4 Legislatívne požiadavky

Vzhľadom na nižší počet účastníkov prihlásených v jednotlivých regiónoch mali účastníci možnosť zúčastniť sa školenia v RK SKSI Bratislava alebo sa pripojiť z pohodlia domova, prípadne kancelárie.