Ingrees

Naše mise

Projekt ingREeS přináší systém dalšího vzdělávání v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných
zdrojů v budovách pro odborníky ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích
za účelem úspešného naplnění energetických cílů strategie Evropa 2020 Více o projektu

Cíle projektu

ciele_vzdelavanie
5 vzdělávacích programů pro odborníky v stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích
Více o tomto cíli
ciele_siet
Permanentní síť školitelů na Slovensku a v České republice a jejich odborná příprava
Více o tomto cíli
ciele_databaza
Databáze vyškolených odborníků a školitelů v oblasti energetické efektivnosti využívání obnovitelných zdrojů
Více o tomto cíli
ciele_podpora
Motivační opatření podněcující zaměstnavatele a MSP v oblasti stavebnictví investovat do dalšího vzdělávání
Více o tomto cíli
ciele_dopyt
Stimulace poptávky po vysoce kvalifikovaných odbornících
Více o tomto cíli
ciele_pilot
Pilotní realizace vzdělávacích programů a školení v oblasti energetické efektivnosti a využitelnosti obnovitelných zdrojů
Více o tomto cíli

Zapojte se do projektu

externy expert

Expert

skolitel

Školitel

zaujemca o vzdelanie

Zájemce o vzdělání