Ingrees

Novinky

Česko: Ke zvyšování energetické účinnosti českého průmyslu pomohou nejen investiční dotace, ale i další vhodné podpůrné nástroje

Shodli se na tom účastníci semináře „Zvyšování energetické efektivity v průmyslu“, který na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky uspořádala 3. listopadu společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Akce se konala za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a E.ON Energie a záštitu nad jejím konáním převzal Pavel Rozsypal, velvyslanec a stálý představitel České republiky při OECD. Mediálním partnerem semináře byla AF POWER agency, a.s.

Programovou náplň semináře tvořilo osm přednášek prezentujících různé pohledy na diskutovanou problematiku, pozvání přijali rovněž dva zahraniční hosté, kteří auditoriu představili přístupy jiných členských zemí Evropské unie v oblasti zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Z přednesených příspěvků a doprovodných  diskuzí vyplynulo, že má-li český průmysl do plnění unijních závazků vyplývajících z článku 7 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti přispět plánovaným dílem, bude nezbytné nastartovat koordinovanou spolupráci všech zainteresovaných stran, tedy orgánů státní správy, zástupců českého průmyslu a dopravy jakožto reprezentantů konkrétních energeticky úsporných projektů ale i těch, které projekty pomáhají připravovat a realizovat. Konstruktivní stanoviska zástupců státu i průmyslu jsou tak příslibem, že na další konkrétní kroky by nemuselo být nutné dlouho čekat.

Zdroj: prevzaté z webovej stránky SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Na uvedenej webovej stránke nájdete aj prednesené príspevky, zhrnutie seminára a tlačovú správu.