Ingrees

ingREeS logo a grafický manuál

Vizuální prezentace (visual identity) dává projektu ingREeS rozpoznatelnou podobu a je postavena kolem loga projektu ingREeS. Logo našeho projektu si můžete stáhnout ve všech jeho variantách a používat v souladu s Grafickým manuálem.