Ingrees

Novinky

Absolventi programu Poradce pro udržitelnost budov v České republice

Rádi bychom vám představili účastníky vzdělávacího programu Poradce pro udržitelnost budov, kteří se účastnili přednášek v jednotlivých modulech. Obsahom programu byli přednášky v následujících modulech: | AM1 | AM2 | BS2 | CD3 | CD4 | LQ3 | LQ4 | Časový rozsah přednášek byl: 14 hodin Študijní materiály programu (CZ):[…]

Absolventi programu Architekt | Projektant v České republice

Rádi bychom vám představili účastníky vzdělávacího programu Architekt | Projektant, kteří se účastnili přednášek v jednotlivých modulech. Obsahom programu byli přednášky v následujících modulech: | BS3 | BS4 | CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | LQ1 | LQ4 | Časový rozsah přednášek byl: 14 hodin Študijní[…]

Absolventi programu Energetičtí specialisté v České republice

Rádi by jsme vám představili účastníky vzdělávacího programu Energetičtí specialisté, kteří se účastnili přednášek v jednotlivých modulech. Obsahom programu byli přednášky v následujících modulech: | AM3 | BS1 | BS2 | BS3 | CD5 | LQ4 | Časový rozsah přednášek byl: 11 hodin Študijní materiály programu (CZ): https://database-ingrees.eu Docházková forma[…]

Absolventi programu Stavební dozor v České republice

Rádi bychom vám představili účastníky vzdělávacího programu Stavební dozor, kteří se účastnili přednášek v jednotlivých modulech. Obsahom programu byli přednášky v následujících modulech: | CD4 | LQ1 | LQ2 | LQ3 | LQ4 | Časový rozsah přednášek byl: 10 hodin Študijní materiály programu (CZ): https://database-ingrees.eu Docházková forma programu byla realizována[…]

Absolventi programu Stavbyvedoucí v České republice

Rádi bychom vám představili účastníky vzdělávacího programu Stavbyvedoucí, kteří se účastnili přednášek v jednotlivých modulech. Obsahom programu byli přednášky v následujících modulech: | CD4 | LQ1 | LQ2 | LQ3 | LQ4 | Časový rozsah přednášek byl: 10 hodin Študijní materiály programu (CZ): https://database-ingrees.eu Docházková forma programu byla realizována v[…]

Ako v skratke prebieha vzdelávanie v rámci projektu ingREeS?

Vzdelávací systém v rámci projektu ingREeS predstavuje hybridnú formu vzdelávania, ktorá pozostáva z troch častí: účasť na prednáškach (osobne, alebo formou videoprenosu), samoštúdium prostredníctvom e-learningového systému, ktorý sa dá nájsť na samostatnom portáli, (doplniť správny portál) ukončené osvedčením, záverečná skúška v školiacej miestnosti v SKSI Bratislave alebo v jednotlivých regionálnych kanceláriách ukončená certifikátom. viac[…]

Čo je finálnou úlohou programu ingREeS?

Hlavnou úlohou medzinárodného projektu ingREeS je vyškoliť 300 odborníkov v ČR a 400 odborníkov na Slovensku. Po odbornej stránke je snahou zabezpečiť kvalitný a moderný vzdelávací proces tak,  aby dokázal produkovať ľudí schopných aktívne uplatniť získané vedomosti a zručnosti zodpovedajúce európskym štandardom. Výstupom projektu je databáza top certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej[…]

Video: Blower door test

Blower door test sa využíva na zistenie vzduchotesnosti budovy, prevažne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch. Odhaľuje miesta v dome, kde uniká alebo vniká vzduch, čím zisťuje jeho energetickú stratovosť. Viac v krátkom náučnom videu z modulu LQ3: Kontrola kvality vo výstavbe

Video: Trombeho stena

Trombeho stena je konštrukčný systém, ktorého idea vychádza z princípu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia a jeho následnej distribúcii do priestoru interiéru. Pozostáva z presklenej plochy prekrývajúcej stenu budovy, zo vzduchovej medzery a akumulačnej steny (použitým materiálom môže byť kameň, kov, betón, tehla…), v spodnej a hornej časti je vhodné[…]

Video: Tepelné siete

Tepelné siete umožňujú maximálne využitie dostupných energetických zdrojov cez ich kaskádové využívanie. Viac v krátkom náučnom videu z modulu BS1: Integrované systémy budov