Ingrees

Partneři

SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s.

SEVEn
Česká republika
www.svn.cz

partneri_seven_male

Kdo jsme

SEVEn působí na českém trhu již od roku 1990, kdy byla založena jako nezisková konzultační společnost. Ve své činnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Svou prací se snaží překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v průmyslu, v komerční a veřejné sféře i v praktickém životě v domácnostech.

Posláním společností SEVEn je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie.

Naše úloha v projektu

SEVEn bude mít klíčovou roli při realizaci aktivit projektu v České republice, pří rozvoji národních strategií, oslovování klíčových hráčů na trhu a dotčených osob, přizpůsobení mezinárodních výsledků projektu českým podmínkám a zajištění realizace projektu na národní úrovni. SEVEn se bude podílet na zajištění vzdělávacích aktivit a monitoringu dopadů projektu.

Přejít na stránku partnera