Ingrees

Partneři

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice

SPS
Česká republika
www.sps.cz

partneri_sps_male

Kdo jsme

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni.

V současné době je svaz platformou pro více než 1 300 svých členů, kterými jsou dodavatelé staveb, výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, projekční, inženýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních firem, které se podílejí na investiční výstavbě.

Posláním svazu je hájit zájmy členů a odvětví, zlepšovat podmínky pro podnikání a ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování, aby na něj mohly členské firmy včas reagovat ve svých podnikatelských záměrech.

Naše role v projektu

SPS v tomto projektu plní hlavní roli poskytovatele základních školení školitelů a odpovídá za tvorbu společného souboru podkladů pro školení a testování trenérů. Pro hodnocení výsledků učení bude za vedení SPS vyvinut posuzovací standard. V neposlední řadě se náš svaz postará o vytvoření stálé sítě školitelů poskytující vzdělávací programy vytvořené v rámci projektu, která bude k dispozici pro další vzdělávání a odbornou přípravu stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie v budovách. Zástupce SPS je také národním koordinátorem za Českou republiku.

Přejít na stránku partnera