Ingrees

Partneři

Technische Universität Graz

Institute of Technology and Testing of Building Materials – IMBT
Rakusko
www.portal.tugraz.at

partneri_tugr_male

Kdo jsme

Technická univerzita Graz (TU Graz) poskytuje vzdělávání a výzkumnou činnost v oblasti vědy a techniky na nejvyšší úrovni. „Udržitelné systémy“ patří mezi jednu z oblastí, ve kterých se univerzita TU Graz specializuje.

Činnost Katedry technologie a testování stavebních materiálů (Institute of Technology and Building Materials – IMBT) zahrnuje celou oblast stavebních materiálů a udržitelnost ve výstavbě patří mezi prioritní oblasti výzkumu katedry. Katedra se aktivně podílí také na práci technické komise CEN/TC350 a podkomise ISO/SC17. Představitelé katedry IMBT jsou aktivní v mnohých národních i mezinárodních odborných a technických komisech, výborech, organizacích a institucích (RILEM, IABSE, ISO, CEN).

Proto jedním z hlavních úkolů TU Graz v projektu je přispět ve spolupráci s ostatními partnery projektu k práci v oblasti posuzování energetické hospodárnosti, se zaměřením na nejlepší praxe a osvědčené postupy týkajíce se energetických a materiálových technologií.

Náš úkol v projektu

Díky své činnosti v oblasti výzkumu a pedagogické praxe, jako i rozsáhlé spolupráci s evropskými univerzitami a výzkumnými kapacitami z celé Evropské unie, přináší Technická univerzita Graz do projektu ingREeS know-how hlavně v oblasti přípravy vzdělávacích a tréninkových programů. Mezi zodpovědnosti TU Graz jako partnera projektu patří také organizační úkoly jako zabezpečování toku informací a podkladů pro průběžné a závěrečné správy projektu či účast na střetnutích organizovaných v rámci projektu.

Přejít na stránku partnera