Ingrees

Partneři

Universität für Bodenkultur Wien

Department of Civil Engineering + Natural Hazards, Institute of Structural Engineering, Sustainable Constructions
BOKU Ressbau
Rakusko
http://www.baunat.boku.ac.at/iki/

partneri_boku_male

Kdo jsme

Výzkumnou skupinu „Udržitelná architektura“ založil v roce 2004 Univ. Prof. Arch. DI Dr. Martin Treberspurg a vytvořil tým multidisciplinárních výzkumných pracovníků, zabývajících se trvale udržitelnými budovami a ekologickým urbanizmem. Mezi naše primární cíle patří:

  • Hodnocení efektivnosti budov a městských častí
  • Zlepšení energetické hospodárností budov (se zaměřením na technologie nízkoenergetických a energeticky pasivních budov).
  • Vývoj nových konceptů pro inteligentní města a inovativních udržitelných energetických strategií,
  • Vývoj výzkumných studií ve spolupráci s firmami, především v odvětví stavebnictví, stavebních developerů a průmyslných podniků.
  • Udržitelné projektování energeticky pasivních budov, předávaní poznatků, vzdělávaní a certifikace budov (TQB, DGNB, ogni).

Náš úkol v projektu

Výuka je naší klíčovou kompetencí na univerzitě a máme bohaté zkušenosti s výzkumnými projekty, zaměřenými na vývoj školících programů, proto jsme hlavním rakouským partnerem pro přenos vědomostí a zkušeností ve vzdělávání odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách.

Přejít na stránku partnera