Ingrees

Partneři

ViaEuropa® Competence Centre s.r.o.

ViaEuropa®
Slovensko

partneri_viaeuropa_male

Kto sme

ViaEuropa Competence Centre s.r.o. je zameraná na výskum a inovácie kľúčových technológií a produktových inovácií zameraných na zdrojovú efektívnosť a zavedenie cyklickej ekonomiky. ViaEuropa pomáha najmä malým a stredným podnikom s rozvojom a komercializáciou inovácií. Okrem toho sa ViaEuropa sústreďuje aj na inovácie v oblasti vzdelávania, ktorých cieľom je prinášať na trh odborníkov vybavených súborom zručností a znalostí potrebných pre podniky k realizácii svojich inovačných nápadov.

Naša úloha v projekte

ViaEuropa koordinuje realizáciu projektu, zabezpečuje konzistenciu výstupov projektu a podporuje partnerov pri plnení úloh projektu tým, že poskytne know-how na inováciu vzdelávacích systémoch, vrátane použitia Bolonského procesu tak, aby v súlade s európskym kvalifikačným rámcom (EKR) a Slovenským národným kvalifikačným rámcom (NSK). ViaEuropa tiež zaisťuje prepojenie projektu s regionálnymi projektmi zameranými na budovanie zručností a s následnými akciami zameranými na zvýšenie energetickej účinnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.