Ingrees

Partneři

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

ZSPS
Slovensko
www.zsps.sk

partneri_zsps_male

Kto sme

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislý dobrovoľný, nepolitický, otvorený zväz, ktorý združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom. Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti.

Naša úloha v projekte

ZSPS ako asociácia zamestnávateľov spolupracuje na tvorbe nového systému ďalšieho vzdelávania tým, že prináša pohľad stavebných firiem na potreby v oblasti zručností a znalostí vyšších a stredných odborných pracovníkov v stavebníctve. Zároveň jej úlohou je viesť dialóg so stakeholdermi, vrátane so štátnou správou, o podporných opatreniach na podporu vzdelávania a dopytu po inteligentných energetických riešeniach.

Prejsť na stránku partnera