Ingrees

Novinky

Video: Pasívny dom

Energeticky pasívne domy môžeme zjednodušene charakterizovať ako domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém a väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, okolia – vnútra zeme. Energetická náročnosť pasívneho domu je o 90% nižšia v porovnaní s konvenčnou stavbou rodinného domu.

Základné charakteristiky pasívneho domu:

1. Pasívny dom má veľmi nízku potrebu energie k vykurovaniu, ktorú je možné kryť zdrojom s veľmi malým výkonom.
2. Potreba tepla je prevažne krytá slnečnými ziskami, bývajúcimi osobami a prevádzkou domácich spotrebičov. Tepelný zdroj kryje cca štvrtinu celkovej potreby tepla.
3. Potreba tepla pre ohrev vody je rovnaká alebo vyššia, než teplota krytá zdrojmi.
4. PD má aj nízku potrebu primárnej energie za prevádzku, ktorej docieľuje využitím spáleného tepla dreva, termických a fotovoltaických solárnych zariadení, prípadne tepelných čerpadiel. Týmito zariadeniami nahrádza hlavne elektrinu z rozvodnej siete.

Pre efektívnu funkčnosť energeticky pasívneho domu je mimoriadne dôležitá aj nekompromisne precízna realizácia stavby pri dodržaní všetkých dôležitých princípov:

1. Kompaktný obal budovy s kvalitnou tepelnou izoláciou
2. Južná orientácia hlavnej fasády energeticky pasívneho domu
3. Vhodné sklá a rámy okien, precízna montáž okien a dverí
4. Vzduchotesnosť energeticky pasívneho domu
5. Riadené vetranie so spätným získavaním tepla a ohrievanie čerstvého vzduchu