Ingrees

Novinky

Video: Tepelné siete

Tepelné siete umožňujú maximálne využitie dostupných energetických zdrojov cez ich kaskádové využívanie.

Viac v krátkom náučnom videu z modulu BS1: Integrované systémy budov