Ingrees

News

Join the experts anf future trainers of ingREeS Project

Your professional views, knowledge and experience in the field of energy efficiency of buildings can contribute to the preparation and realization of high quality trainings for construction professionals in Slovakia and Czech Republic. Just fill out the form at our website and will get in contact with you.


Full article in Slovak language:

Jedným z hlavných cieľov projektu ingREeS je vyškoliť 700 inžinierov a odborníkov v stavebníctve v 5 tréningových programoch na Slovensku a v Čechách v oblasti energetickej hospodárnosti budov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Na splnenie tohto cieľa potrebujeme aj pomoc Vás, inžinierov a odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti z praxe aj zo školstva.

Svojimi názormi, odbornými vedomosťami a skúsenosťami môžete ako experti projektu ingREeS aj vy prispieť ku kvalitnej príprave školení pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách – k určeniu školení, očakávaných znalostí a zručností, ktoré by mal každý účastník pripravovaných školení získať, k pripomienkovaniu školiacich materiálov, a podobne. Preto sú experti dôležitou súčasťou projektu ingREeS.

Do nášho projektu a prípravy tréningových programov sa môžete zapojiť aj ako budúci školiteľ. Zúčastníte sa tréningu trénerov, organizovaného v rámci projektu, budete mať možnosť rozšíriť si svoje súčasné skúsenosti a svoj odborný rast, budete súčasťou siete certifikovaných školiteľov, s uznaním a prestížou národných tréningových programov, ktoré budú zaradené aj do projektu celoživotného vzdelávania Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Zapojte sa do projektu ingREeS ako expert a /alebo školiteľ aj Vy. Stačí vyplniť formulár pre expertov alebo formulár pre školiteľov na našej webovej stránke a spojíme sa s Vami.