Ingrees

News

“Weekly meetings” – týždenné stretnutia

Projekt ingREeS postúpil do ďalšej fázy a vyžaduje, aby sme mu neustále venovali našu pozornosť. Z tohto dôvodu vznikla úzka interná pracovná skupina v zložení prof. Benko, Ing. Funtík, Mgr. Zatkalíková, Ing. Fukas a Mgr. Slobodníková.

V pravidelných intervaloch sa stretávame v priestoroch Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Tieto stretnutia, ktoré sa uskutočňujú minimálne raz do týždňa, sú venované plánovaniu nasledujúcich krokov, riešeniu naliehavých vzniknutých situácií, koordinácii činností a synchronizácii postupu, ktorý si vyžaduje časový harmonogram projektu.