Ingrees

News

Welcome to Our New Project Website!

ingREeS Project website  www.ingrees.eu offers you a clear navigation, making our homepage easily accessible with information about ingREeS Project, Partners, worskhops and trainings to be prepared within this project.

“For staying up-to-date, anyone can apply for a free subscription of our electronic ingREeS Newsletter at our new website. We welcome any ideas, proposals and feedback on our web site from visitors, “added Diana Krížová, Project Manager and Slovak National Coordinator.

At www.ingrees.eu any professionals can join us and actively  participate in our project – as an expert, trainer or future prospective participant of trainings to be prepared witihin ingREeS Project.

 


Full article in the Slovak language:

V prvý septembrový deň tohto roka sme sprístupnili webovú stránku projektu  www.ingrees.eu.  Nájdete na nej všetky informácie o projekte, o jednotlivých partneroch projektu,  o spoločných workshopoch,  a o procese školení a pripravovaných podujatiach.

„Na stránke sa dozviete všetky aktuality o projekte, o tom, aké sú jeho hlavné ciele, očakávania a ambície“, informovala Ladislava Dzuricová z Úradu SKSI, ktorá zastrešovala  prípravu webovej stránky projektu.

V priebehu projektu budeme všetkých záujemcov priebežne  informovať aj prostredníctvom elektronického newslettra. „Na webovej stránke sa každý návštevník môže prihlásiť o zasielanie noviniek. Radi uvítame každý zaujímavý podnet aj od návštevníkov našej web stránky“, doplnila Diana Krížová, projektová manažérka a národná koordinátorka projektu ingREeS za SKSI.

Na www.ingrees.eu sa tiež dozviete, ako sa môžete aj vy aktívne zapojiť do projektu – ako expert, budúci školiteľ alebo budúci účastník pripravovaných školení. O tom budeme na stránke projektu informovať prostredníctvom aktualít, fotografií a videí z podujatí.

Veríme, že všetky tieto informácie budú pre vás užitočné a najmä praktické a že sa v čo najväčšom počte aktívne zapojíte do tohto projektu.