Ingrees

ingREeS v médiách

Newsletter SKSI: 11/2017

Pre účastníkov, ktorí sa zúčastnili školení v rámci projektu ingREeS zameraných na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pripravila SKSI v dňoch 9. –10. novembra 2017 exkurziu spojenú s praktickou prípravou vo Viedni.

Počas dvoch dní mali účastníci možnosť vidieť niekoľko budov, ktoré sú zaujímavé z pohľadu energetickej hospodárnosti a majú takmer nulovú potrebu energie.

Viac informácií o podujatí nájdete v novembrovom vydaní newslettra SKSI 11/2017 http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/2017/2017-11_Newsletter_november.pdf