Ingrees

ingREeS v médiách

Newsletter SKSI: 02/2018

Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnila záverečná konferencia ingREeS 2018. Hlavným cieľom bolo zhodnotenie projektu a pohľad na stavebníctvo z hľadiska udržateľnosti a energetickej efektívnosti. Viac na strane 6 vo februárovom vydaní newslettra SKSI

http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/2018/NEWSLETTER_02-2018.pdf