Ingrees

Knižnica

Deliverable 7.3 and 7.4: Delivery of trainig

Deliverable 1.5: Publishable report

Deliverable 1.4: Final project conferences

Deliverable 5.2: Support measures

Záverečná konferencia ingREeS 8. február 2018

Špecializovaná prednáška 31. január 2018 – Denno-stupňová metóda merania spotreby tepla

Prednáška Ing. Losa na tému „Dennostupňová metóda merania spotreby tepla“ Invalid Displayed Gallery

Deliverable 5.1: Meetings of stakeholders