Ingrees

ingREeS logo a dizajn manuál

Vizuálna prezentácia (visual identity) dáva projektu ingREeS rozpoznateľnú podobu a je postavená okolo loga projektu ingREeS. Logo nášho projektu si môžete stiahnuť vo všetkých jeho variantoch a používať v súlade s Dizajn manuálom.