Ingrees

Novinky

Predstavujeme vám absolventov programu Hodnotiteľ udržateľnosti budov

Dovoľujeme si vám predstaviť absolventov programu Hodnotiteľ udržateľnosti budov, ktorí sa zúčastnili prednášok v jednotlivých moduloch programu a získali OSVEDČENIE. Obsahom programu boli prednášky v nasledovných moduloch: | AM1 | AM2 | BS2 | CD3 | CD4 | LQ3 | LQ4 | Časový rozsah prednášok programu: 14 hodín Študijné materiály[…]

Predstavujeme vám absolventov programu Energetická certifikácia budov

Dovoľujeme si vám predstaviť absolventov programu Energetická certifikácia budov, ktorí sa zúčastnili prednášok v jednotlivých moduloch programu a získali OSVEDČENIE. Obsahom programu boli prednášky v nasledovných moduloch: | AM3 | BS1 | BS2 | BS3 | CD5 | LQ4 | Časový rozsah prednášok programu: 11 hodín Študijné materiály programu (SK):[…]

Predstavujeme vám absolventov programu Stavebný dozor

Dovoľujeme si vám predstaviť absolventov programu Stavebný dozor, ktorí sa zúčastnili prednášok v jednotlivých moduloch programu a získali OSVEDČENIE. Obsahom programu boli prednášky v nasledovných moduloch: | CD4 | LQ1 | LQ2 | LQ3 | LQ4 | Časový rozsah prednášok programu: 10 hodín Študijné materiály programu (SK): https://vzdelavanie.sksi.sk/ingREeS Dochádzková forma[…]

Predstavujeme vám absolventov programu Stavbyvedúci

Dovoľujeme si vám predstaviť absolventov programu Stavbyvedúci, ktorí sa zúčastnili prednášok v jednotlivých moduloch programu a získali OSVEDČENIE. Obsahom programu boli prednášky v nasledovných moduloch: | CD4 | LQ1 | LQ2 | LQ3 | LQ4 | Časový rozsah prednášok programu: 10 hodín Študijné materiály programu (SK): https://vzdelavanie.sksi.sk/ingREeS Dochádzková forma programu[…]

Predstavujeme vám absolventov programu Architekt | Projektant

Dovoľujeme si vám predstaviť absolventov programu Architekt | Projektant, ktorí sa zúčastnili prednášok v jednotlivých moduloch programu a získali OSVEDČENIE. Obsahom programu boli prednášky v nasledovných moduloch: | BS3 | BS4 | CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | CD5 | LQ1 | LQ4 | Časový rozsah prednášok programu:[…]

Čo je finálnou úlohou programu ingREeS?

Hlavnou úlohou medzinárodného projektu ingREeS je vyškoliť 300 odborníkov v ČR a 400 odborníkov na Slovensku. Po odbornej stránke je snahou zabezpečiť kvalitný a moderný vzdelávací proces tak,  aby dokázal produkovať ľudí schopných aktívne uplatniť získané vedomosti a zručnosti zodpovedajúce európskym štandardom. Výstupom projektu je databáza top certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej[…]

Video: Blower door test

Blower door test sa využíva na zistenie vzduchotesnosti budovy, prevažne pri nízkoenergetických a pasívnych domoch. Odhaľuje miesta v dome, kde uniká alebo vniká vzduch, čím zisťuje jeho energetickú stratovosť. Viac v krátkom náučnom videu z modulu LQ3: Kontrola kvality vo výstavbe

Video: Trombeho stena

Trombeho stena je konštrukčný systém, ktorého idea vychádza z princípu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia a jeho následnej distribúcii do priestoru interiéru. Princíp fungovania Trombeho steny Počas slnečného dňa tepelné žiarenie preniká zasklenou stenou, akumulačná stena sa zohrieva. Zároveň, pri otvorenej vetracej klapke v spodnej časti miestnosti studený vzduch od[…]

Školenie ingREeS: energetická certifikácia budov

V dňoch 14. a 15. novembra 2017 sa uskutočnilo ďalšie školenie v rámci projektu ingREeS. Školenie bolo zamerané na vzdelávanie v oblasti energetickej certifikácie budov určeného pre projektantov. Počas dvoch dní prednášalo 5 odborníkov vybrané špecifické oblasti v deviatich moduloch. Obsahom programu boli nasledovné moduly: AM3 – Druhá generácia EPB[…]

Školenie ingREeS: energetická certifikácia budov

V dňoch 11. a 12. novembra sa uskutočnilo školenie v rámci vzdelávacieho programu Hodnotiteľ udržateľnosti budov. Toto školenie bolo zamerané na jeden z piatich vzdelávacích programov ingREeS. Obsahom programu boli nasledovné moduly: AM3 – Druhá generácia EPB noriem a NZEB – Ing. Jana Bendžalová, PhD. BS1 – Integrované systémy budov – doc.[…]