Ingrees

Partneri

Stavebná fakulta STU v Bratislave

SvF STU BA
Slovensko
www.svf.stuba.sk

partneri_stuba_male

Kto sme

Stavebná fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave (SvF STU) je jedna z popredných slovenských inštitúcií zameraných na vzdelávanie študentov a odborníkov v oblasti stavebníctva, stavebný výskum a vývoj, tvorbu noriem ako aj ďalších aktivít v týchto oblastiach. Stavebná fakulta bola založená roku 1938. V súčasnosti má k dispozícii veľké a dobre vybavené laboratórne zariadenia, ktoré sa využívajú pre vlastné výskumné úlohy ako aj pre účely vývoja v stavebnom priemysle.

Členovia fakulty ročne publikujú početné publikácie v rozsahu od výskumných správ a elektronickej komunikácie cez odborné časopisecké články až po vzdelávacie a vedecké práce na úrovni akademickej literatúry.

V rámci Slovenska Stavebná fakulta STU spolupracuje alebo spolupracovala s takmer každou významnou priemyselnou spoločnosťou, podnikom a akademickou inštitúciou v oblasti stavebníctva. Zo zahraničných inštitúcií a podnikov je treba vyzdvihnúť najmä spoluprácu s významnými univerzitami všetkých susedných krajín, a tiež KU Leuven, University of Manchester a University of Strathclyde, a takisto s podnikmi ako sú BASF, NV Scheldebouw, Hueck a Physibel.

Naša úloha v projekte

Významná časť vedeckej a výskumnej činnosti fakulty je zameraná na problematiku vnútornej tepelnej pohody, šírenia tepla a vlhkosti prostredníctvom stien a striech budov a ich spojov, prenosu zvuku v budovách, priestorovej a urbanistickej akustiky, teórie denného osvetlenia budov a využívania solárnej energie, infiltrácie vzduchu a účinkov hnaného dažďa, celkovej energetickej efektívnosti budov, trvanlivosti stavebných materiálov, diagnostiky a obnovy budov. Odborné znalosti a know-how z vyššie uvedených oblastí, úzko súvisiacimi s trvalo udržateľnou výstavbou, ako aj pedagogické schopnosti zamestnancov fakulty sa plánujú vyžiť v prospech úspešnej realizácie projektu ingREeS.

Prejsť na stránku partnera