Ingrees

Partneri

Technische Universität Graz

Institute of Technology and Testing of Building Materials – IMBT
Rakúsko
www.portal.tugraz.at

partneri_tugr_male

Kto sme

Technická univerzita Graz (TU Graz) poskytuje vzdelávanie a výskumnú činnosť v oblasti vedy a techniky na najvyššej úrovni. „Udržateľné systémy„ patria medzi jednu z oblastí, v ktorých sa univerzita TU Graz špecializuje.

Činnosť Katedry technológie a testovania stavebných materiálov (Institute of Technology and Building Materials – IMBT) zahŕňa celú oblasť stavebných materiálov a udržateľnosť vo výstavbe patrí medzi prioritné oblasti výskumu katedry. Katedra sa aktívne podieľa aj na práci technickej komisie CEN/TC350 a podkomisie ISO/SC17. Predstavitelia katedry IMBT sú aktívni v mnohých národných aj medzinárodných odborných a technických  komisiách, výboroch, organizáciách a inštitúciách (RILEM, IABSE, ISO, CEN).

Preto jednou z hlavných úloh TU Graz v projekte je prispieť v spolupráci s ostatnými partnermi projektu k práci v oblasti posudzovania energetickej hospodárnosti, so zameraním na najlepšiu prax a osvedčené postupy týkajúce sa energetických a materiálových technológií.

Naša úloha v projekte

Vďaka svojej činnosti v oblasti výskumu a pedagogickej praxe, ako aj rozsiahlej spolupráci s európskymi univerzitami a výskumnými kapacitami z celej Európskej únie, prináša Technická univerzita Graz do projektu ingREeS know-how najmä v oblasti prípravy vzdelávacích a tréningových programov. Medzi zodpovednosti TU Graz ako partnera projektu patria tiež organizačné úlohy ako zabezpečovanie toku informácií a podkladov pre priebežné a záverečné správy projektu či účasť na stretnutiach organizovaných v rámci projektu.

Prejsť na stránku partnera