Ingrees

Partneri

Universität für Bodenkultur Wien

Department of Civil Engineering + Natural Hazards, Institute of Structural Engineering, Sustainable Constructions
BOKU Ressbau
Rakúsko
http://www.baunat.boku.ac.at/iki/

partneri_boku_male

Kto sme

Výskumnú skupinu „Udržateľná architektúra“ založil v roku 2004 Univ.Prof. Arch. DI Dr. Martin Treberspurg a tvorí ju tím multidisciplinárnych výskumných pracovníkov odhodlaných presadzovať trvalo udržateľné budovy a ekologický urbanizmus. Medzi naše primárne ciele patrí:

  • Hodnotenie efektívnosti budov a mestských častí
  • Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov (so zameraním na technológie nízkoenergetických a energeticky pasívnych budov).
  • Vývoj nových konceptov pre inteligentné mestá a inovatívnych udržateľných energetických stratégií,
  • Vývoj výskumných štúdií v spolupráci s firmami, najmä v odvetví stavebníctva, stavebných developerov a priemyselných podnikov.
  • Udržateľné dizajn energeticky pasívnych budov, odovzdávanie vedomostí, vzdelávanie a certifikácia budov (TQB, DGNB, ogni).

Naša úloha v projekte

S výučbou ako kľúčovou kompetenciou na univerzite a množstvom skúseností s výskumnými projektmi zameranými na vývoj školiacich programov sme sa stali hlavným rakúskym partnerom na prenos vedomostí a skúseností v oblasti vzdelávania profesií v oblasti energetickej účinnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Prejsť na stránku partnera