Ingrees

Novinky

Pridajte sa k expertom a budúcim školiteľom projektu ingREeS

Jedným z hlavných cieľov projektu ingREeS je vyškoliť 700 inžinierov a odborníkov v stavebníctve v 5 tréningových programoch na Slovensku a v Čechách v oblasti energetickej hospodárnosti budov, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Na splnenie tohto cieľa potrebujeme aj pomoc Vás, inžinierov a odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti z praxe aj zo školstva.

Svojimi názormi, odbornými vedomosťami a skúsenosťami môžete ako experti projektu ingREeS aj vy prispieť ku kvalitnej príprave školení pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách – k určeniu školení, očakávaných znalostí a zručností, ktoré by mal každý účastník pripravovaných školení získať, k pripomienkovaniu školiacich materiálov, a podobne. Preto sú experti dôležitou súčasťou projektu ingREeS.

Do nášho projektu a prípravy tréningových programov sa môžete zapojiť aj ako budúci školiteľ. Zúčastníte sa tréningu trénerov, organizovaného v rámci projektu, budete mať možnosť rozšíriť si svoje súčasné skúsenosti a svoj odborný rast, budete súčasťou siete certifikovaných školiteľov, s uznaním a prestížou národných tréningových programov, ktoré budú zaradené aj do projektu celoživotného vzdelávania Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Zapojte sa do projektu ingREeS ako expert a /alebo školiteľ aj Vy. Stačí vyplniť formulár pre expertov alebo formulár pre školiteľov na našej webovej stránke a spojíme sa s Vami.