Ingrees

Novinky

Program: Stavbyvedúci a Program: Stavebný dozor – prístupy na cvičenia vzdelávacích modulov

Vitajte na stránke kde si môžete vyskúšať krátke päťminútové cvičenia jednotlivých vzdelávacích modulov. Cvičenia sú zostavené z preberanej látky jednotlivých vzdelávacích modulov tak, aby si každý ich vypracovateľ ozrejmil správne odpovede a formou opakovania sa pripravil na záverečný test celého vzdelávacieho Programu.

 

Program: Stavbyvedúci a Program: Stavebný dozor pozostáva z nasledovných vzdelávacích modulov:

 

CD4 – Ekologické výrobky v stavebníctve
(vyskúšajte si cvičenie z modulu CD4)

 

LQ1 – Management životného cyklu s využitím BIM
(vyskúšajte si cvičenie z modulu LQ1)

LQ2 – Recyklácia a odpadové hospodárstvo na stavenisku
(vyskúšajte si cvičenie z modulu LQ2)

LQ3 – Kontrola kvality vo výstavbe
(vyskúšajte si cvičenie z modulu LQ3)

LQ4 – Legislatívne požiadavky
(vyskúšajte si cvičenie z modulu LQ4)

 

Radi by sme Vám dali do pozornosti aj nový vzdelávací portál SKSI, na ktorom nájdete všetky materiály k samoštúdiu.

 

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené štúdium.

 

Váš tím projektu ingREeS.