Ingrees

Novinky

Školenie ingREeS: projektant, architekt

V dňoch 03. a 04. októbra 2017 sa v rámci projektu ingREeS uskutočnilo školenie zamerané na vzdelávací program: Projektanti – stavební inžinieri a architekti.

Keďže projektant preberá zodpovednosť za svoje dielo, školenia v nových legislatívnych požiadavkách, pokročilých formách adaptívneho navrhovania, ekologických výrobkoch v stavebníctve, energeticky efektívnych obvodových plášťoch budov, stavebnej fyzike v nadväznosti na energetickú efektívnosť a podobne, sú nevyhnutnou požiadavkou súčasnej modernej stavby. Tieto prednášky pre projektantov sa uskutočňujú viac krát do roka, aby tak dostala možnosť čo najširšia základňa týchto odborníkov zúčastniť sa odborného vzdelávania, ktoré im umožnia v praxi projektovať kvalitne a trvalo udržateľne.

Jednotliví mimo bratislavskí účastníci  sa mohli on-line pripojiť a sledovať tak nepretržite školenie podľa harmonogramu po obidva dni. Ďalšie školenie v tomto moduli je naplánované na 8. a 9. novembra 2017.