Ingrees

Partneři

Slovenská komora stavebných inžinierov

SKSI
Koordinátor projektu
Slovensko
www.sksi.sk

PARTNER-SKSI

Kto sme

S vyše 5500 členmi, autorizovanými inžiniermi a ďalšími odborníkmi a spoločnosťami pôsobiacimi v stavebníctve, sme najväčšou stavovskou organizáciou v stavebnom sektore na Slovensku. Naša komora ako pokračovateľka Inžinierskej komory založenej v roku 1913, obnovená zákonom v roku 1992, obhajuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy.

Ako kvalifikačný orgán kladieme dôraz na zaistenie kvality technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia, realizácie a údržby stavieb a podieľame sa na ochrane verejných záujmov a bezpečnosti v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a životného prostredia. Dbáme o odborný rast autorizovaných inžinierov a všetkých odborníkov v stavebnom sektore, podporujeme ich ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornej kvalifikácie.

Naša úloha v projekte

S cieľom poskytovať vysokú úroveň ďalšieho vzdelávania s ohľadom na skutočné potreby odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne v stavebníctve sme sa stali hlavným partnerom projektu ingREeS, financovaného v rámci programu EÚ Horizont 2020. Našou úlohou v projekte je realizovať pripravované vzdelávacie programy a zabezpečiť komunikáciu projektu pred širokou odbornou i laickou verejnosťou.

Prejsť na stránku partnera