Ingrees

ingREeS v médiích

ASB: Najdôležitejšia úloha SKSI je príprava stavebného zákona

V spolupráci so ZSPS sme pripravili vzdelávací program, ktorí sa volá ingREeS. Je to systém ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni s cieľom úspešne naplniť energetické ciele stratégie Európa 2020. Prihlásili sme sa ako líder projektu na výzvu HORIZON 2020 vypísanú Európskou komisiou a[…]

Newsletter SKSI – 02-2018

Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnila záverečná konferencia ingREeS 2018. Hlavným cieľom bolo zhodnotenie projektu a pohľad na stavebníctvo z hľadiska udržateľnosti a energetickej efektívnosti. Viac na strane 6 vo februárovom vydaní newslettra SKSI http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/2018/NEWSLETTER_02-2018.pdf

TASR: Možnosti vzdelávania v projekte ingREeS využilo vyše 400 odborníkov

Bratislava 8. februára (TASR) – V piatich oblastiach medzinárodného projektu ingREeS sa vzdelávali projektanti, architekti, inžinieri, stavbyvedúci či stavebný dozor. Povedal vo štvrtok počas záverečnej konferencie k projektu predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Vladimír Benko. Do ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách sa podľa neho[…]

Newsletter 01/2018

V januárovom vydaní newslettra sú uverejnené informácie pre účastníkov školenia v programe stavbyvedúci a stavebný dozor, ktoré sa uskutoční v dňoch 31. januára a 1.februára 2018. Okrem toho sa dočítate o pripravovanej záverečnej konferencii ingREeS. Program spoločne s možnosťou prihlásiť sa na konferenciu nájdete na http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/2018/01-2018_NEWSLETTER_1.pdf    

Eurostav: Aktuality – Konferencia ingREeS 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov usporadúva pri príležitosti oficiálneho ukončenia európskeho vzdelávacieho a školiaceho projektu ingREeS odbornú konferenciu s názvom ingREeS 2018. Konferencia sa bude konať dňa 8. februára 2018 v Hoteli TATRA v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Účastníkom program ponúkne zhrnutie úspešnosti projektu[…]

Newsletter SKSI – 12/2017

V decembrovom newslettri SKSI sa dočítate o motivátoroch a oceneniach v rámci projektu ingREeS ako aj o najbližších termínoch školení http://www.sksi.sk/buxus/docs/newsletter/2017/NEWSLETTER_12-2017-_december.pdf    

Pre účastníkov, ktorí sa zúčastnili školení v rámci projektu ingREeS zameraných na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách pripravila SKSI v dňoch 9. –10. novembra 2017 exkurziu spojenú s praktickou prípravou vo Viedni. Počas dvoch dní mali účastníci možnosť vidieť niekoľko budov, ktoré sú zaujímavé z pohľadu energetickej hospodárnosti a[…]

Newsletter SKSI – 10/2017

V priestoroch Slovenskej komory stavebných inžinierov v Bratislave sa už od apríla 2017 uskutočňujú v rámci Európskeho projektu ingREeS pravidelné školenia. Zámerom projektu je príprava odborníkov z oblasti stavebníctva na energetickú efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Školenia pokračovali októbrovými termínmi pre projektantov, posudzovateľov energetickej hospodárnosti budov a praktickými príkladmi z energeticky[…]

ingREeS project

Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings     ingREeS, a Horizon 2020 project, brings about the qualitative step-change in life-long learning in the construction sector in Slovakia and the Czech[…]

Eurostav: Bez pozitívnej medializácie stavebníctva to nepôjde…

V deň otvorenia najväčšieho stavebného veľtrhu na Slovensku CONECO A RACIOENERGIA v bratislavskej Inchebe, sa konala v Expo klube odborná konferencia pod názvom Fórum slovenského stavebníctva. Organizátormi konferencie boli Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Konferencia bola tematicky orientovaná na aktuálne problémy a výzvy slovenského[…]