Ingrees

O projektu

Základní informace

Název projektu   „Nastavení kvalifikace a systému dalšího vzdělávání a školení odborníků na středních a vyšších vedoucích pozicích v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách – ingREeS“
Začátek projektu  1. březen 2015
Trvání projektu 36 měsíců
Rozpočet projektu 1,399,622.72 €
Počet partnerů projektu 9
Program EU Horizont 2020 – program Evropské unie pro výzkum a inovace
Řídící / konzultační/ kontrolní organizace Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) zřízená při Evropské komisi

Důvody vzniku projektu

Projekt ingREeS svým zaměřením, prioritou a plánovanými aktivitami navazuje na evropskou Iniciativu Build Up Skills (BUS). Působnost cestovní mapy (Roadmap) vyvinuté v roce 2013 v rámci I.pilíře projektů BUS Slovakia a BUS Czech Republic a zaměřené na rozvoj dovedností a znalostí stavebních pracovníků v Slovenské a České republice je projektem ingREeS rozšířená na stavební odborníky na středních a vyšších vedoucích pozicích. Tato cestovní mapa – pracovní plán – stanovila klíčová opatření pro vytvoření národního kvalifikačního rámce a vzdělávacího a školícího systému, stejně jako další opatření k zajištění rozvoje dovedností, potřebných v oblasti energetické efektivnosti ve stavebnictví za účelem naplnění energetických cílů EU do roku 2020.

Cíle projektu

Cílová skupina projektu

Hlavní cílovou skupinou projektu a připravovaných vzdělávacích programů jsou odborníci stavebního sektoru na střední a vyšší řídící úrovni v 5 profesích, dle cestovní mapy klíčových pro dosažení energetických cílů do roku 2020:

  1. stavbyvedoucí;
  2. stavební dozor;
  3. stavební inženýři a architekti;
  4. konzultant pro udržitelnost budov;
  5. odborně způsobilé osoby pro energetickou certifikaci budov – energetičtí specialisté

Druhou cílovou skupinu projektu tvoří zkušení odborníci stavebního sektoru působící v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů s potenciálem se zúčastnit projektu jako externí expert nebo školitel.

Relevantní státní, veřejné a profesní instituce a organizace, stejně jako podniky (MSP) a zaměstnavatelé stavebního sektoru na Slovensku a v ČR, které se zúčastní diskuse o motivačních opatřeních, spadají do třetí cílové skupiny projektu.

Očekávaný výsledek

Projekt ingREeS přináší do systému celoživotního vzdělávání v oblasti stavebnictví kvalitativní změnu, určující zvýšení efektivity a účasti na vzdělávacích aktivitách. V tomto projektu se potkávají profesní organizace a svazy, sdružující cílové skupiny, s cílem vybudovat systém dalšího vzdělávání pro odborníky ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích, ve kterém absolventi budou také disponovat dovednostmi a znalostmi, odpovídajícími evropským standardům a očekáváním dnešní Evropy. Účastníci vzdělávacích a školicích programů ingREeS se stanou plně kvalifikovanými v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Ke vzájemnému dialogu, vedenému v rámci projektu, jsou vyzvané i další státní, veřejné a profesní instituce a organizace a firmy působící v oblasti energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů v budovách, aby společně připravili vhodné podmínky pro realizaci projektu prostřednictvím finančních a regulačních opatření na podporu investic do dalšího vzdělávání a stimulace poptávky po inteligentních energetických řešeních v budovách.